Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky platné pre nákup v internetovom obchode spoločnosti Sabrina Modelle, s.r.o.

Článok I.

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Sabrina Modelle, s.r.o.