Firma Sabrina Modelle

vznikla v roku 1994 ako výrobca konfekcie pre širokú verejnosť. Už koncom roku 1995 sme sa zamerali na výrobu uniforiem pre mestské polície a súkromné bezpečnostné služby. Postupne sme rozšírili náš sortiment o uniformy pre SAD, firemné oblečenie rôzneho druhu ako aj pracovné odevy.

Našou prioritou je uspokojiť klientov nielen kvalitnými výrobkami a tovarom, ale aj komplexnými službami od prvého kontaktu s našou firmou, cez realizáciu až po dovoz do miesta určenia.

Tým, že ponúkame kompletný sortiment výstroje, našou ďalšou a nemenej dôležitou službou je komplexnosť. V ponuke máme doplnky k výstroju, ktoré sú pre výkon služby v profesii veľmi dôležité. V našom sortimente máte mopžnosť nájsť aj obuv, tričká, pokrývky hlavy, opasky či iné súčasti výstroja.

Množstvo verných aj nových zákazníkov nás zaväzuje služby neustále zlepšovať a tým naďalej uspokojovať čo najväčší počet klientov. Je nám cťou, že Vám môžeme aspoň časť z nich predstaviť v podskupine REFERENCIE na tejto www stránke. 

 

Štefan Herceg
konateľ spoločnosti